از شورای ائتلاف انصراف دادم چون استقلال نداشتیم
از شورای ائتلاف انصراف دادم چون استقلال نداشتیم
خاتون شرق - مسؤول شورای ائتلاف و شورای وحدت اصولگرایان در خراسان رضوی، دلیل انصرافش از مدیریت شورای ائتلاف را نداشتن استقلال عمل در استان عنوان کرد.

مسؤول شورای ائتلاف و شورای وحدت اصولگرایان در خراسان رضوی، دلیل انصرافش از مدیریت شورای ائتلاف را نداشتن استقلال عمل در استان عنوان کرد.

حمید ترقی در گفتگوی اختصاصی با خاتون شرق با بیان این مطلب افزود: تهران می‌گفت شما از هر شهرستان، به تعداد سه برابر مورد نیاز شهرستان، افرادی را گزینش و به تهران معرفی کنید و ما بر اساس معیارها و شاخص‌هایی که داریم نفر مورد نظر را اعلام می‌کنیم.

وی ادامه داد: این رویه با شیوه‌ی مستقلی که ما پیش گرفته بودیم مباینت داشت و اصولا مایل نبودیم که در انتخاب افراد از تهران تبعیت کنیم.

ترقی با تأکید بر اینکه این شیوه‌ی شورای ائتلاف تهران، نوعی بی احترامی به انتخاب و استقلال عمل استان بود گفت: به همین دلیل من از شورای ائتلاف انصراف دادم.

وی در پاسخ به این سؤال که این انصراف، چه تأثیری در تشکیلات این نهاد داشته گفت: بعد از انصراف من، در شورای ائتلاف، از هم پاشیدگی ایجاد شده و نیروها خیلی انگیزه‌ای برای ادامه‌ی کار ندارند که این بی‌انگیزگی، طبعا مشکلاتی برای فعالیت این تشکل فراهم می‌کند.

ترقی همچنین با تأکید بر اینکه شورای وحدت اصولگرایان با مسؤولیت وی به فعالیت خود کماکان ادامه می‌دهد گفت: شورای وحدت در تهران، ما را در انتخاب و گزینش افراد آزاد می‌گذارد و کاری به انتخاب ما ندارد.

وی تصریح کرد:‌ آنها فقط شاخص‌ها را تعیین می‌کنند و فردی که دارای شاخص‌های معین شده باشد می‌تواند توسط شورای وحدت استان به عنوان کاندیدا مطرح گردد.

وی در پایان با یادآوری این نکته که شرایط جدید، هیچ‌گونه خللی در نگاه و جایگاه اصولگرایان ایجاد نخواهد کرد گفت: سعی ما بر این است که یک لیست واحد و مشترک برسیم که انسجام استان آسیب نبیند و همچون دو انتخابات گذشته توفیقات خوبی بدست آوریم.

مشروح این گفتگو در همین شماره و شماره‌ی آینده‌ی خاتون شرق منتشر می‌شود.