افلاک نمای خیام، به نام نیشابور به کام مشهد
افلاک نمای خیام، به نام نیشابور به کام مشهد
در شانزدهمین نشست هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ هفتم اسفندماه ۱۴۰۰ با درخواست دانشگاه فردوسی مشهد موافقت شد.

در شانزدهمین نشست هیئت امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی مورخ هفتم اسفندماه ۱۴۰۰ با درخواست دانشگاه فردوسی مشهد برای ابطال مصوبه ۴۲ صورتجلسه این هیات امنا مورخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ در خصوص واگذاری حق بهره‌برداری از تجهیزات متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد واقع در شهرستان نیشابور به بنیاد علمی‌ و فرهنگی حکیم عمر خیام نیشابور به مدت ۴۵ سال موافقت شد.(تصویر یک)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تصویر شماره یک)

این خبر جمعه ۱۷تیرماه ۱۴۰۱ در فضای مجازی منتشر شد.

در ذیل تصویر این‌ مصوبه تصویر صورتجلسه سیزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ نیز منتشر شد که براساس دستور چهل‌ودوم این نشست با واگذاری حق بهره‌برداری از افلاک‌نمای دانشگاه فردوسی مشهد! واقع در شهرستان نیشابور با موافقت سازمان برنامه‌وبودجه موافقت به عمل آمده است.(تصویر یک)
لازم به ذکر است در این مصوبه (طبق تصویر شماره یک) به مدت ۴۵سالی که در مصوبه بعدی باطل شده و به دلایل ابطال اشاره‌ای نمی‌شود.
در این جلسات حسن صادقی سمرجانی به عنوان رئیس وقت دانشگاه نیشابور و یکی از اعضای هیات امنای دانشگاه‌های استان حضور داشته است.(تصویر ۲ و ۳)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تصویر شماره ۲)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تصویر شماره ۳)

رسانه خاتون‌شرق در جهت تنویر افکار عمومی و آگاه‌سازی شهروندان نظر رئیس سابق دانشگاه نیشابور را در این خصوص جویا شده است.
دکتر حسن صادقی سمرجانی که پنج سال قبل ریاست دانشگاه نیشابور را برعهده گرفته بود اسفند ماه پارسال جای خود را به دکتر محمدحسین رحمانی‌دوست سپرد.

 

اصلا این مصوبه در جلسه مطرح نشد

 

وی در این خصوص به خاتون‌شرق گفت: در دستور کار شانزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه‌های استان هیچ مطلبی درباره ابطال حق‌واگذاری تجهیزات افلاک‌نمای خیام به بنیاد خیام وجود نداشت و اصلا این‌مصوبه در جلسه مطرح نشد و برای سنجش صحت این ادعا می‌توان به فایل صوتی جلسه که در اختیار دانشگاه فردوسی قرار دارد رجوع کنید و حالا این سوال مطرح است که این‌مصوبه چطور در صورتجلسه گنجانده شده؟
رئیس سابق دانشگاه نیشابور درباره سابقه پژوهشکده اخترفیزیک در افلاک‌نمای خیام گفت: در سال ۱۳۹۷ با پیگیری‌های انجام شده توسط دانشگاه نیشابور و مجموعه هیات مدیره افلاک‌نمای خیام حدود ۱۳ میلیارد تومان بودجه‌ برای ساخت پژوهشکده اخترفیزیک در این‌ مجموعه در نظر گرفته شد ضمن اینکه از قبل ردیف بودجه افلاک‌نمای خیام از طریق دانشگاه فردوسی اختصاص می‌یافت اما با وجود پیگیر‌ی‌های فراوان برای انتقال این ردیف بودجه به دانشگاه نیشابور سازمان مدیریت و برنامه با آن موافقت نکرد به همین خاطر برای جلوگیری از مشکلات آینده در جلسه هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی مصوبه‌ای را به تصویب رساندیم که براساس آن پس از ساخت پژوهشکده اخترفیزیک این مجموعه در اختیار دانشگاه نیشابور قرار بگیرد و هم‌زمان برای اینکه مشکلی در مدیریت افلاک‌نمای خیام به وجود نیاید مصوبه‌ای را تصویب کردیم مبنی براینکه مدیریت و اداره افلاک‌نمای خیام نیشابور برعهده بنیاد خیام باشد تا بعدا دانشگاه فردوسی مدعی نشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره ۴)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(تصویر شماره ۵)

سمرجانی گفت: بر اساس این مصوبه در تاریخ ۲۶ شهریورماه ۱۳۹۹ با واگذاری حق بهره‌برداری از افلاک‌نمای دانشگاه فردوسی مشهد واقع در شهرستان نیشابور، به بنیاد علمی و فرهنگی حکیم عمر خیام نیشابوری با موافقت سازمان برنامه‌وبودجه کشور موافقت به عمل می آید اما در شانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی به تاریخ هفتم اسفندماه ۱۴۰۰ براساس درخواست دانشگاه  فردوسی این‌ مصوبه باطل می‌شود ضمن اینکه در دستور کار این جلسه اشار‌ه‌ای به این مورد نشده است.
در تصویری که دکتر سمرجانی از دستور کار شانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی بدون امضا به خاتون‌شرق شرق ارائه کرده دستور بیست‌وهشتم به سقف حق‌التدریس اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص دارد در حالی‌که در خبر منتشر شده در فضای مجازی این دستور مربوط به واگذاری حق بهره‌برداری از تجهیزات متعلق به دانشگاه فردوسی مشهد در افلاک‌نمای نیشابور به بنیاد خیام است.(تصویر ۴)
لازم به ذکر است در تصویری که توسط یک منبع آگاه از صورتجلسه شانزدهمین جلسه هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی در اختیار خاتون‌شرق قرار گرفته دستور شماره ۲۸ این جلسه مربوط به ابطال حق واگذاری بهره‌برداری تجهیزات به بنیاد خیام است. (تصویر شماره ۵)
با مراجعه به سایت دانشگاه فردوسی هم هنوز صورتجلسه شانزدهمین نشست هیئت امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی بر روی سایت قرار نگرفته تا واقعیت مطالب صحت سنجی شود.

 

حتی یک بار هم اجازه دخالت به دانشگاه فردوسی ندادم

 

در ادامه صادقی سمرجانی با بیان اینکه پس از برگزاری جلسه این مصوبه در صورتجلسه گنجانده شده افزود: این از امتیازاتی است که معمولا دبیر هیات امنا دارد و به همین خاطر اصرار داشتیم هیات امنای دانشگاه نیشابور مستقل شود و پس از مستقل شدن دانشگاه نیشابور شورای جذب اساتید و شورای رسیدگی به تخلفات اساتید و کمیسیون هیات امنا از دانشگاه فردوسی مشهد مستقل شد و طی پنج سال گذشته حتی یک بار هم اجازه دخالت به دانشگاه فردوسی تصمیم گیری دانشگاه نیشابور ندادم و در پنج سال گذشته که مدیریت دانشگاه نیشابور را برعهده داشتم یک‌بار هم رئیس دانشگاه فردوسی پایش را در دانشگاه نیشابور نگذاشت اما در دوره مدیریت جدید سیاست‌ها عوض شده و تصمیم بر این شده ارتباط را حسنه کند که مربوط به خودشان است.
وی ادامه داد: در ۲۴ فروردین امسال گروهی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه نیشابور با اعضای هیات رئیسه دانشگاه فردوسی ملاقات کردند و پس از آن به دعوت ریاست دانشگاه نیشابور در یکم خرداد ۱۴۰۱ دکتر ضابط رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از دانشگاه نیشابور و همچنین افلاک‌نمای خیام بازدید می‌کند و ایشان که قبلا
رئیس پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی بوده در افلاک‌نمای خیام با یک مجموعه خوب و عالی مواجه می‌شود و پس از این بازدید با استناد به اینکه در اختیار گذاشتن اموال و تجهیزات دولتی به بخش خصوصی خلاف مقرارت است و تجهیزات افلاک‌نمای خیام را هم دانشگاه فردوسی خریداری کرده و نمی‌تواند به بخش خصوصی واگذار کند طی رایزنی با کارشناسان و رئیس هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی مصوبه‌ای را در مصوبات هیات امنا می‌گنجاند.
صادقی سمرجانی در پاسخ به اینکه چرا این‌ مصوبه چهار ماه پس از جلسه هیات امنای دانشگاه‌ها ابلاغ شده گفت: پس از برگزاری جلسه هیات امنا یک تیم حقوقی مصوبات را با قوانین تطبیق می‌دهند و گاهی این روند سه تا پنج ماه طول می‌کشد و این جلسه هم در هفتم اسفند ماه ۱۴۰۰ برگزار شده ولی مصوبات آن در ابتدای تیرماه ۱۴۰۱ ابلاغ می‌شود و با موافقت دکتر سلیمانی رئیس هیات امنا و آقای رضایی کارشناس حقوقی هیات امنا این مصوبه را در صورتجلسه گنجانده شده و هیچ‌کدام از اعضای هیات امنا هم از آن اطلاع نداشته‌اند و هر مصوبه‌ای که به صورتجلسه اضافه می‌شود باید همراه با امضای اعضای حاضر در آن جلسه باشد و از ۲۵ اسفندماه سال گذشته که من در ریاست دانشگاه نبودم هیچ تماس و مراجعه‌ای در این ارتباط با من نشد تا پرسیده شود در آن جلسه چه مواردی مطرح شده است.

دانشگاه نیشابور نمی‌تواند ورود کند

رسانه خاتون شرق برای روشن شدن بیشتر ابعاد این موضوع نظر سرپرست دانشگاه نیشابور را هم جویا شده است.
دکتر محمدحسین رحمانی‌دوست که از ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰ سرپرستی دانشگاه نیشابور را برعهده گرفته می‌گوید: این‌مصوبه به اطلاع فرماندار و نمایندگان رسیده و در حال حاضر دانشگاه نیشابور در این موضوع نمی‌تواند ورود کند زیرا در سوم خرداد ۱۴۰۱ هیات امنای دانشگاهی نیشابور، کاشمر، گناباد، تربت حیدریه و تربت‌جام مستقل شده که دبیرخانه آن هم در نیشابور است و این‌ مسئله باید از طریق دانشگاه فردوسی با بنیاد خیام حل و فصل شود اما با توجه به اینکه رئیس دانشگاه نیشابور به عنوان یکی از اعضای بنیاد علمی و فرهنگی حکیم عمر خیام نیشابور است طی این‌ مدت هنوز جلسه‌ای در این رابطه با اعضای این بنیاد نداشته‌ایم.
وی درباره سابقه افلاک‌نمای خیام گفت: سال ۱۳۷۷ حدود هفت میلیارد تومان برای احداث مجموعه افلاک‌نمای خیام در نیشابور در نظر گرفته شد و در آن زمان به خاطر اینکه نیشابور دانشگاه دولتی نداشت این مبلغ از طریق حساب دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص پیدا کرد و موزه قلب این مجموعه هم توسط پروفسور صادقی تکمیل و راه‌اندازی شد.
وی با اشاره به اینکه انتظار می‌رفت پس از ۲۴ سال منافع حاصل از احداث این مجموعه برای شهرستان نیشابور آشکار باشد گفت: یکی دیگر از بخش‌های پیش‌بینی شده در این‌مجموعه پژوهشکده اختر فیزیک بود که هنوز تکمیل نشده است و در سیزدهمین نشست هیات امنای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان رضوی در ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ طبق دستور چهل‌ودوم این جلسه حق بهره‌برداری از افلاک‌نمای فردوسی مشهد واقع در شهرستان نیشابور به بنیاد علمی‌و فرهنگی حکیم عمر خیام نیشابور واگذار شد اما در تاریخ هفتم اسفندماه ۱۴۰۰ در شانزدهمین نشست این هیات امناء طبق دستور بیست‌وهشتم این جلسه با درخواست دانشگاه فردوسی مبنی بر ابطال این مصوبه موافقت شد و در این‌ جلسه رئیس وقت دانشگاه نیشابور هم حضور داشت و این‌ مصوبه در تاریخ هفتم تیرماه ۱۴۰۱ از طریق قائم مقام وزیر به سرپرست دانشگاه فردوسی و یازدهم‌ تیرماه ۱۴۰۱ به دانشگاه نیشابور ابلاغ شد.
وی خاطرنشان کرد: امسال اعتبار دانشگاه نیشابور ۴۷میلیارد تومان است که این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۵۰درصد افزایش یافته و از ابتدای امسال حدود چهارمیلیارد تومان اعتبارات جذب کرده‌ایم و در حال حاضر این دانشگاه بیش از ۱۳ میلیارد تومان بدهکار است.

من درباره این‌مصوبه شک دارم

محمد چوپانکاره مدیر اجرایی افلاک‌نمای خیام و مدیر عامل بنیاد علمی و فرهنگی حکیم عمر خیام نیشابور به خبرنگار خاتون‌شرق گفت: تجهیزات این‌مجموعه چند سال قبل خریداری شد و طبق یک موافقت‌نامه حق بهره‌برداری از آن به مدت ۴۵سال از سوی دانشگاه فردوسی به بنیاد خیام واگذار شد و این توافق به صورت یک‌طرفه هم نمی‌تواند باطل شود و اگر جلسه‌ای در این خصوص برگزار شده من به عنوان‌ مدیرعامل بنیاد خیام باید حضور می‌داشتم و من درباره این‌مصوبه شک دارم البته این‌ مسائل دانشگاهی ارتباطی به افلاک‌نمای خیام ندارد و موضوعی که درباره مصوبه هیات امنای دانشگاه‌های استان درباره لغو حق بهره‌برداری از تجهیزات این‌مجموعه توسط بنیاد خیام مطرح شده هنوز به ما ابلاغ نشده و این در حالی است که دانشگاه فردوسی همکاری خوبی با ما دارد و اعتباراتی که توسط بنیاد پیگیری شده هم در اختیارمان قرار می‌گیرد و در حال حاضر ما با دانشگاه فردوسی هیچ مشکلی نداریم و اگر هم‌مصوبه‌ای بوده هنوز به ما ابلاغ نشده است.
وی افزود: اعضای هیات امنای این بنیاد شامل فرماندار، شهردار، نمایندگان مجلس، رئیس دانشگاه فردوسی و رئیس دانشگاه نیشابور و تعدادی دیگر از شخصیت‌های نیشابور است و طبق اساسنامه با پایان یافتن دوره مسئولیت هرکدام از مسئولان عضویت آنان به صورت افتخاری باقی می‌ماند.
محمد چوپانکاره اظهار کرد: مجوز پژوهشکده اخترفیزیک خیام در مجموعه افلاک‌نمای خیام توسط دانشگاه فردوسی گرفته شده و مدیریت آن هم برعهده خودش است اما سایر قسمت‌ها مانند موزه‌ها و سالن نمایش افلاک‌نما برعهده بنیاد خیام است و از ۱۵هزار مترمربع زیربنای کل مجموعه افلاک‌نمای خیام به میزان ۲هزار و ۴۰۰ مترمربع در ضلع غربی به پژوهشکده اخترفیزیک فیزیک اختصاص یافته که نخستین دانشگاه اختر فیزیک ایران است و دانشجویان در سه رشته دانشگاهی به تحصیل می‌پردازند.

دانشگاه فردسی ادعایی ندارد

غلامحسین مظفری عضو هیات مدیره بنیاد خیام گفت: در حال حاضر تجهیزات افلاک‌نمای خیام تکمیل شده و ساختمان پژوهشکده اخترفیزیک هم در حال تکمیل است که سال قبل ۲۰میلیارد تومان و امسال مبلغ دیگری از طریق دانشگاه فردوسی به آن اختصاص پیدا کرده اما ساختمان افلاک‌نما کامل است و به نظر نمی‌رسد دانشگاه فردوسی ادعایی برای در اختیار گرفتن مدیریت افلاک‌نمای نیشابور داشته باشد.
فرماندار و نماینده اسبق نیشابور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: افلاک‌نمای خیام نیشابور فاقد ردیف بودجه دولتی بود به همین خاطر [آن زمان] در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد کردم بودجه‌ای برای این مجموعه در نظر گرفته شود ضمن اینکه در آن زمان دانشگاه نیشابور مستقل نبود و فاقد رشته‌های مرتبط مانند نجوم بود به همین خاطر تجهیزات ارزی افلاک‌نمای نیشابور به نام دانشگاه فردوسی خریداری شد؛ در آن زمان کل اعتبارات پژوهشی دانشگاه‌های کشور سه میلیارد تومان بود که با دعوت از کارشناسان و جلساتی که برگزار شد این رقم را به یکصد میلیارد تومان رساندیم ضمن اینکه در پایان سال آن مقدار از اعتبارات عمرانی جاری که هزینه نشده باشد به خزانه برمی‌گردد اما اعتبارات پژوهشی پایدار است.
وی افزود: طبق هماهنگی که با رئیس وقت دانشگاه فردوسی انجام شد مبلغ ۱۰میلیارد و ۳۰۰میلیون تومان در حساب دانشگاه فردوسی کارسازی شد تا بعدا برای افلاک‌نمای نیشابور هزینه شود و این مورد در سوابق موجود است و با این مبلغ تجهیزات افلاک‌نمای خیام خریداری شد و البته در جریان این روند اتفاقات زیادی افتاد که در این مصاحبه نمی‌گنجد و پس از آن در ۲مقطع دیگر هم برای تکمیل و تجهیز افلاک‌نمای خیام مبالغی به حساب دانشگاه فردوسی واریز شد و البته دانشگاه فردوسی در این خصوص ادعایی نداشت و تمایلی هم برای دخالت در امور مدیریتی افلاک‌نمای خیام ندارد و حتی در مقطعی دانشگاه فردوسی در این حوزه حاضر به بستن قرارداد نبود و دلیلش این بود که می‌گفت با بستن این قراداد برای دانشگاه فردوسی تعهد ایجاد می‌شود و در صورتی که مبالغ بعدی برای تکمیل و تجهیز افلاک‌نمای خیام اختصاص پیدا نکند برای این دانشگاه مشکل به وجود خواهد آمد و باید از بودجه خودش هزینه کند به همین خاطر صورتجلسه‌ای تنظیم کردیم و مرحوم قریشی و آقای رباطی نیز آن را امضاء کردند که اگر دولت بودجه‌ای اختصاص نداد خودمان این پول را بدهیم و پس از آن دانشگاه فردوسی حاضر به امضای قرارداد شد.
مظفری گفت: هیات امنا [دانشگاه‌های استان خراسان رضوی] به دلیل مشکل قانونی که داشتند مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن مدیریت تجهیزات را به بنیاد خیام واگذار کردند اما علت تصویب مصوبه بعدی را نمی‌دانم و با آقای دکتر ضابط سرپرست دانشگاه فردوسی که صحبت کردم هنوز خودش توجیه نبود و گفت در این جلسه حضور نداشته اما حدس و گمان ما این است که احتمالا دستگاه‌‌های نظارتی به مصوبه [نخست] هیات امنا اشکال گرفته‌اند اما در کل مدیریت و نظارت و بهره‌برداری در اختیار مجموعه نیشابور است.

لازم به ذکر است با توجه به اظهارات اشخاص و مدارک و مستنداتی که در اختیار خاتون‌شرق قرار گرفته هنوز پاسخ روشنی برای این سوالات وجود ندارد:
آیا مصوبه شماره ۲۸ با عنوان «ابطال حق واگذاری بهره برداری از تجهیزات افلاک‌نمای خیام به بنیاد خیام» در شانزدهمین جلسه شورای هیات امنای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی مطرح شده است یا خیر؟
اگر مطرح شده چرا صادقی‌سمرجانی به عنوان عضو حاضر در این جلسه در همان زمان این مسئله را به اطلاع فرماندار، نمایندگان مجلس و شهروندان نرسانده است؟ و اگر چنان‌که صادقی‌سمرجانی ادعا می‌کند مطرح نشده ایا تغییر یک‌ مصوبه پس از جلسه بدون اطلاع اعضا تخلف نیست؟
تا لحظه تنظیم این گزارش تماس‌های خاتون‌شرق با مسئولان دانشگاه فردوسی مشهد برای گرفتن نظرات ایشان در این خصوصی و دریافت فایل صوتی جلسه به نتیجه نرسیده است.
به نظر می‌رسد تنها راه برای روشن شدن صحت و سُقم این ماجرا رجوع به فایل صوتی این جلسه است و در این خصوص باید معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور به عنوان عالی‌ترین مقام دولت در نیشابور برای روشن شدن ابعاد این ماجرا ورود پیدا کند.

مطالب این گزراش صرفا مواردی است که از سوی اشخاص مطلع مطرح شده و رسانه خاتون شرق با رعایت اصل بی‌طرفی و امانت‌داری جهت اطلاع‌ عموم و آگاهی شهروندان منتشر می‌کند.
بدیهی است در صورت هرگونه ابهام یا پرسش مخاطبان می‌توانند نظرات خود را به طور مستقیم از طریق تلفن، تلگرام و اینستاگرام خاتون‌شرق ارسال کنند.