بیش از پنج هزار دز واکسن آنفلوانزا در نیشابور توزیع شد
بیش از پنج هزار دز واکسن آنفلوانزا در نیشابور توزیع شد
خاتون شرق - معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: پنج هزار و ۴۲۳ دز واکسن آنفلوانزای ایرانی و خارجی در داروخانه‌های مناطق زیر پوشش این دانشگاه توزیع و در دسترس افراد قرار گرفته است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: پنج هزار و ۴۲۳ دز واکسن آنفلوانزای ایرانی و خارجی در داروخانه‌های مناطق زیر پوشش این دانشگاه توزیع و در دسترس افراد قرار گرفته است.
دکتر مهین شوروزی روز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: واکسن های آنفلوانزای توزیع شده شامل واکسن آنفلوانزای «اینفلوواک هلندی، گریپ تترای فرانسوی و فلوگارد ایرانی» بوده است.
وی بیان کرد: بیشترین واکسن آنفلوانزای توزیعی در نیشابور مربوط به اینفلوواک به میزان چهار هزار و ۶۰۱ دز بوده است.
معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور ادامه داد: قیمت واکسن گریپ تترا ۲۵۱ هزار تومان، واکسن اینفلوواک تترا ۲۹۶ هزار تومان و واکسن فلوگارد ۲۶۳ هزار تومان است.
وی با اشاره به اینکه هم اینک کمبودی به لحاظ واکسن آنفلوانزا در شهر نیشابور و سایر شهرستان‌های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی نیشابور وجود ندارد، گفت: تزریق واکسن آنفلوانزا باید با تأیید و نظر پزشک معالج استفاده شود و عموم مردم نیاز به دریافت این واکسن ندارند.
دکتر شورورزی گفت: برخی از افرادی که به دلیل بیماریهای زمینه ای و یا نارسایی قلبی عروقی از سیستم ایمنی ضعیف تری برخوردار هستند، با مشورت پزشک بهتر است از واکسن آنفلوانزا استفاده کنند.