ترمینال کفکدک یک تهدید بهداشتی است
ترمینال کفکدک یک تهدید بهداشتی است
معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور دوشنبه در جلسه ستاد کرونا گفت: ترمینال کفکدک تهدیدی امنیتی، ایمنی و بهداشتی محسوب می‌شود.

فاطمه برزنونی

علیرضا قامتی افزود: طبق مصوبه این جلسه با مسئولیت شهرداری نیشابور پیمانکار مربوطه بایستی با رعایت پیوست های ابلاغی و با تصویب دانشکده علوم پزشکی و دامپزشکی ظرف مدت یک هفته زمین قبلی را جهت خرید و فروش طیور و وسایل دست دوم مهیا کند به طوری که روزهای چهارشنبه به فروش طیور و روزهای جمعه برای سایر اقلام با رعایت پروتکل های بهداشتی در حوزه کرونا به شکل تفکیک شده اختصاص یابد.
دادستان نیشابور در این جلسه گفت: به دلیل خرید و فروش وسایل دست دوم و همچنین پرندگان و تجمع افراد بدون رعایت دستورالعمل های بهداشتی مخاطراتی در این محل وجود دارد لذا رعایت پروتکل های بهداشتی و به کارگیری ناظر بهداشتی برای نظارت بر وضعیت خرید و فروش پرندگان الزامیست.

سید محمد حسینی افزود: پیشنهاد می‌شود در این محوطه به هیچکس تحت هیچ شرایطی بدون ماسک اجازه ورود داده نشود.
رئیس اداره اطلاعات نیشابو در این جلسه گفت: درست است که ما در وضعیت زرد قرار داریم و آمار بستری نسبتاً پایین است اما آمار تست‌های مثبت کرونا ۳۰ درصد است و این آمار بالاست و روند افزایشی و نگران کننده ای را نشان می دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم دوباره محدودیت های وضعیت قرمز را تکرار نکنیم باید حداکثر نظارت را در مورد پروتکل ها در همه حوزه ها از جمله تالارها در نظر بگیریم.
وی افزود: متاسفانه نگرش خطرناکی در مردم پدید آمده و آن این است که پس از اجرای طرح واکسیناسیون دیگر نیازی به رعایت پروتکل های بهداشتی نیست و لازم است دانشکده علوم پزشکی نیشابور تبلیغات لازم را در این مورد داشته باشد، آثار و آسیب های روحی روانی در رابطه با کرونا نیز باید بررسی شود و همچنین آسیب های اجتماعی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا به چالش جدی تبدیل نشود.
در این جلسه مصوب شد که دور زمین ترمینال کفکدک طی ۵ ماه و تا ۲۰ تیر ماه سال ۱۴۰۰ دیوارکشی شود.