روایت برخورد تاسف برانگیز مدیران آستان قدس با مسئولان نیشابور
روایت برخورد تاسف برانگیز مدیران آستان قدس با مسئولان نیشابور
سازمان اقتصادی آستان قدس رضوی یکشنبه چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۹ افتخار دیگری را در مدینه الرضا نیشابور رقم زد، افتتاح خط تولید نخ های ظریف کارخانه نخریسی خسروی؛ ولی این افتتاح با حاشیه تلخی همراه بود.

یادداشت: حامد صادقی

گفته بودند ساعت هشت مسئولان شهرستان در محل کارخانه در شهر خرو حاضر شوند تا در معیت تولیت آستان بخش تولید نخ‌های ظریف و شانه‌شده پنبه‌ای شرکت نخریسی و نساجی خسروی افتتاح شود.
معاون اقتصادی استاندار، ائمه جمعه نیشابور و خرو و نیز فرماندار نیشابور با کلیدی‌ترین یاران خود یعنی اعضای شورای تامین، جلسات و امور کاری خود را تعطیل کرده و در این مراسم حضور یافتند.
اما یک ساعت و نیم پس از موعد از پیش تعیین شده آقایان مرکزنشین نزول اجلال یافتند!
در این بین چند تن از مسئولان به خاطر جلوگیری از اتلاف وقت از مجموعه خارج شدند و قید دیدار تولیت را زدند.
نگارنده این سطور نیز به اتفاق سه همکار خود بنا به دعوت نیمه شب قبلی در این مراسم حاضر شد.
اخلاق اسلامی حکم می کرد مسئولان دعوت کننده مراسم از تاخیر به عمل آمده عذرخواهی می‌کردند.
اما عذرخواهی بابت تاخیر زیاد پیشکش! رفتار باور نکردنی دیگری رقم خورد.
مسئولان نیشابور در اتاق جلسات کارخانه حضور یافته و هفته کار و کارگر را به حاضران تبریک گفتند و به توضیحات مدیرعامل سازمان اقتصادی و هیئت مدیره کارخانه گوش می‌دادند که به ناگاه مدیرعامل کارخانه وارد اتاق شده و گفت: صدا وسیما گفته اگر تعداد همراهان حاج آقا بیش از سه نفر باشد پوشش خبری نمی دهیم!
همه به هم نگاه می کردند.
سایه خجالت را در چشمان هیئت مدیره کارخانه و مدیرعامل سازمان اقتصادی استان دیدم.
همه از اتاق خارج شدیم.
مهندس قامتی فرماندار معترض شد و پیشنهاد داد میهمانان مسئول نیشابور با فاصله یک تا دو متر از هم قرار گرفته و با تولیت معارفه ای داشته باشند و به سرکار خود برگردند که ظاهرا پذیرفته نشد.
معاون اقتصادی استاندار در محوطه قدم می‌زد. فرماندار قصد رفتن داشت که با پادرمیانی امام جمعه، ماندگار شد.
افتضاح بعدی در زمان حضور تولیت بود که حفاظت مراسم مانع ورود برخی به سالن شد مثل رئیس دادگستری و دادستان زبرخان!!
بعد از پایان بازدید از خطوط تولید فرماندار نیشابور با انتقاد از آقای خوراکیان رئیس دفتر آیت الله مروی گفت: من فرماندارم و اینجا حوزه حفاظتی من است. چرا ورود ایشان را با فرمانداری هماهنگی نکردید؟ چرا با بی تدبیری، مانع حضور اعضای شورای تامین شدید که به احترام شما اینجا آمده بودند؟ چرا …؟!
آقای خوراکیان هم به گونه ای سخن گفت که امام جمعه و فرماندار با ناراحتی و تعجب به هم نگاهی کردند و فرماندار پاسخ داد: وقتی شما این گونه سخن می گویید دیگر جای حرف زدن بیشتر نیست!
به رئیس دفتر عرض کردم بهتر نبود مدیرعامل قبل از بررسی راهکار، موضوع را درگوشی با مسئول مافوق در میان می گذاشت و علنی مطرح نمی کرد تا زمینه کدورت ایجاد نشود؟ که ایشان در نهایت شجاعت، صراحت و فرهیختگی پاسخ دادند: آقای خبرنگار، شما فقط کار خبری ات را بکن!
من هم در جوابشان گفتم: می کنم و در کنارش امر به معروف.
و اما در این جریان انتظار می‌رود شخص آیت الله مروی ورود پیدا کرده و این شیوه مدیریت رئیس دفترشان را بررسی و اصلاح کنند.
به راستی شکستن جایگاه مسئولان شهرستان نیشابور توسط آقایان آستان قدس دور از تدبیر، اخلاق اسلامی و عرف اداری است.

  • نویسنده : حامد صادقی
  • منبع خبر : خاتون شزق