شهر بی‌سامان مدیریت نابه‌سامان
شهر بی‌سامان مدیریت نابه‌سامان
خاتون شرق - قریب به سه سال از تصدی کرسی مدیریت شهرداری نیشابور توسط جناب آقای میرفانی می‌گذرد و طی این مدت شهردار نیشابور در نخستین چالش جدی اش با شورای شهر یک بار تا مرز استیضاح پیش رفت اما در دقایق آخر به خاطر تغییر موضع تعدادی از اعضای شورای شهر از این خان هم به سلامت گذشته تا طول عمر مدیریت ایشان در شهرداری نیشابور هم‌چنان تداوم یابد.

سعید صفارائی
قریب به سه سال از تصدی کرسی مدیریت شهرداری نیشابور توسط جناب آقای میرفانی می‌گذرد و طی این مدت شهردار نیشابور در نخستین چالش جدی اش با شورای شهر یک بار تا مرز استیضاح پیش رفت اما در دقایق آخر به خاطر تغییر موضع تعدادی از اعضای شورای شهر از این خان هم به سلامت گذشته تا طول عمر مدیریت ایشان در شهرداری نیشابور هم‌چنان تداوم یابد.
حال با تمام شدن دوره ماه عسل پس از استیضاح برای شهردار نیشابور دوباره زمزمه‌های استیضاح با طرح سوالات جدی از ساختمان شورای شهر نیشابور به گوش می‌رسد، سوالاتی که ناظر بر عملکرد واحدهای تحت مدیریت میرفانی است.
بیشترین مواردی که از سوی اعضای شورای شهر در نقد عملکرد شهردار نیشابور مطرح می‌شود ارائه نکردن گزارشی دقیق و شفاف از عملکرد شهرداری در حوزه‌های مختلف عمرانی و اجرا نکردن تعهداتی است که پیش از آن آقای شهردار متعهد به اجرای آنها شده بود.
در این مدت ایرادهای وارده به عملکرد شهرداری به قدری موجب نارضایتی برخی از اعضای شورا شده که از تریبون جلسه علنی شورای شهر از ناتوانی شهرداری در ارائه یک گزارش‌کار سالم و بدون غلط نگارشی و محتوایی اظهار تاسف می‌کنند.
این در حالی است که جناب آقای میرفانی شهردار محترم نیشابور در پاسخ به انتقادها بارها و بارها نقطه قوت خود را پرداخت کامل و به موقع حقوق پرسنل شهرداری عنوان کرده و از پاسخ به سایر موارد طفره رفته است.
ظاهرا پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری به قدری دغدغه فکری ایشان شده که از سایر وظایف ذاتی شهرداری غافل مانده‌اند و حتی از مدیریت جمع‌آوری درست و به موقع زباله‌های سطح شهر که بارها و بارها باعث انتقاد شهروندان شده عاجز مانده‌اند و با وجود قول‌های مکرر برای رفع این‌معضل هنوز هم در سطح شهر شاهد وضعیت نامناسب و تاسف‌بار جمع‌آوری زباله‌ها هستیم.
از وضعیت اجرای طرح‌های عمرانی شهرداری هم هیچ اطلاعاتی توسط شهرداری در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته و وضعیت هزینه و درآمد شهرداری نامشخص است و
حتی در سامانه شفافیت شهرداری نیشابور جر مقداری اطلاعات سوخته و به دردنخور چیزی پیدا نمی شود.
تاسف بارتر اینکه طی سه سال گذشته شهردار شهر نیشابور تنها به برگزاری یک نشست خبری با خبرنگاران رسانه های محلی اکتفا کرده در حالی که که قرار بود هر سه ماه گزارشی از عملکرد شهرداری برای اطلاع شهروندان به خبرنگاران ارائه کند که آن هم محقق نشد و شورای شهر هم از کنار این مسئله بی تفاوت گذشت و می گذرد.
اگرچه بارها و بارها غیرپاسخ‌گو و غیرشفاف بودن عملکرد شهرداری نیشابور به شخص شهردار و اعضای شورای شهر تذکر داده شده اما ظاهرا اراده‌ای برای سامان دادن این وضعیت نابه‌سامان وجود ندارد. هنوز وضعیت باغ امین الاسلامی که این روزها دچار وضعیت اسفناکی است روشن نشده که طرح باریک کردن بلوار منطقه بی بی شطیطه موجب گلایه و شکایت شهروندان شده است و معلوم نیست براساس کدام طرح کارشناسی چنین ترافیک و هزینه سنگینی به شهروندان تحمیل می شود.
روشن نشدن جریان پناهگاه سگ های نیشابور که تا این لحظه هنوز شهردار نیشابور اجازه بازدید از آن را به خبرنگاران نداده از دیگر مواردی است که بر کوه ابهامات عملکرد شهرداری نیشابور افزوده است.
اعضای شورای شهر نیشابور باید بدانند این روزها خواهد گذشت و با گذشت زمان نتیجه عملکرد این روزهای شهرداری نیشابور برای شهروندان واضح‌تر می‌شود و به طور قطع تک‌تک‌اعضای فعلی شورای شهر نیشابور که با سکوت و انفعال‌شان در برابر کاستی‌ها و نقایص موجود موجب عقب‌ماندگی نیشابور شده‌اند در آینده باید پاسخ‌گوی تک تک شهروندان باشند.