طلای سـرخ
طلای سـرخ
خاتون شرق - رنگ واکنش ادراکی سلول های حساس به نورِ شبکیه چشم انسان به طول موج های مختلف انرژی نورانی و یکی از مولفه های اصلی ترکیب بندی در عکاسی است و با احساسات وابستگی قدرتمندی دارد. رنگ ها و آمیزش های رنگ ها، اثرهای کمابیش عمیقی بر روی بیننده می گذارند. میزان اثرگذاری هر رنگ بر روی مخاطب تا حد زیادی به سن، جنسیت، فرهنگ و حالت روحی افراد بستگی دارد.

مرتضی امین الرعایایی/ رنگ واکنش ادراکی سلول های حساس به نورِ شبکیه چشم انسان به طول موج های مختلف انرژی نورانی و یکی از مولفه های اصلی ترکیب بندی در عکاسی است و با احساسات وابستگی قدرتمندی دارد. رنگ ها و آمیزش های رنگ ها، اثرهای کمابیش عمیقی بر روی بیننده می گذارند. میزان اثرگذاری هر رنگ بر روی مخاطب تا حد زیادی به سن، جنسیت، فرهنگ و حالت روحی افراد بستگی دارد.
برای خلق یا تفسیر یک عکس باید به ویژگی های منحصر به فرد رنگ‌ها، فرهنگ جوامع مختلف در خصوص رنگ ها، تجربه‌های بصری و محیطی و تاثیرات هماهنگی دو یا چند رنگ (هارمونی) توجه داشته باشیم.
رنگ هایی که در طیف رنگی، در ناحیه قرمز تا زرد قرار دارند به عنوان رنگ های گرم شناخته می شوند که دامنه آن ها از احساسات گرم و صمیمانه تا احساس خشم و عصبانیت متغیر است. رنگ هایی که در ناحیه آبی و آبی-سبز طیف رنگی قرار دارند، رنگ های سرد نامیده می شوند، این رنگ ها اغلب آرامش بخش هستند اما ممکن است در برخی از عکس ها، احساس غمگینی و بی تفاوتی را به ذهن آورند.
رنگ قرمز، محرکی پویا و نمادی از انرژی و عشق است. در این عکس که پاک کردن گیاه زعفران توسط یک خانم در شهرستان تربت‌حیدریه را نشان می‌دهد، از رنگ های گرم و طیف رنگی در ناحیه قرمز استفاده شده است. هماهنگی رنگ فرش دستباف ایرانی با گل زعفران و نیز شباهت طرح فرش و چادر با شکل گل زعفران به معرفی این محصول کمک کرده است.