قلع و قمع ۲۱ تغییر کاربری غیرمجاز در نیشابور
قلع و قمع ۲۱ تغییر کاربری غیرمجاز در نیشابور
خاتون‌شرق- علی مبارکی رئیس اداره جهاد کشاورزی نیشابور گفت: از ابتدای امسال ۲۱ مورد ساخت وساز غیرمجاز در محدوده بخش مرکزی نیشابور قلع و قمع شد.

علی مبارکی رئیس اداره جهاد کشاورزی نیشابور گفت: از ابتدای امسال ۲۱ مورد ساخت وساز غیرمجاز در محدوده بخش مرکزی نیشابور قلع و قمع شد.

وی اظهار کرد: براساس تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی ۲۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده بخش مرکزی نیشابور قلع و قمع شد.

رئیس جهاد کشاورزی نیشابور گفت: قوانین حفظ کاربری در راستای تامین امنیت غذایی جامعه، خرد نشدن اراضی کشاورزی و باغی وضع شده است، از این رو با هرگونه انحرافی از آن برخورد جدی وقانونی خواهیم کرد.

وی افزودد: با وجود هشدارهای زیادی که در شبکه های مجازی و رسانه ها در خصوص استعلام لازم از اداره امور اراضی جهاد کشاورزی قبل از هر گونه دخل و تصرف در زمین‌ها ، باز هم شاهد وقوع جرم از سوی برخی افراد هستیم که سبب ضرر و زیان به خود و جامعه می‌شوند.

مبارکی اظهار کرد: در راستای اجرای قانون، تعداد ۲۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل بنا، محوطه، آلاچیق، پی‌کنی، استخر و دیوارگذاری رفع آثار و ۱۱هزار و ۴۰۰ متر مربع از اراضی آزادسازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: در این قلع وقمع ۱۱۰ مترمربع محوطه، ۲۰ مترمربع آلاچیق، ۵۰ مترمربع استخر، ۱۰۵ متر پی‌کنی، ۸۵ متر مربع بنا و ۷۲۰ متر دیوارگذاری به حکم قانون به چرخه تولید برگشت داده شد.