مشکل آموزشگاه وکیلی ۸ در آستانه حل شدن قرار گرفت
مشکل آموزشگاه وکیلی ۸ در آستانه حل شدن قرار گرفت
پس از کش و قوس های فراوان به نظر می رسد با آماده شدن زمین معوض برای تهاتر بین آموزش و پرورش و حوزه علمیه مشکل وکیلی ۸ در آینده ای نزدیک حل خواهد شد.

مدیر آموزش و پرورش نیشابور در این باره گفت: زمین معوض هنرستان وکیلی ۸ خریداری و آماده تحویل به حوزه علمیه شده است.
حسین مهرآبادی افزود: زمین مذکور به متراژ یک هزار و ۸۳۵متر مربع با اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد و صد میلیون ریال خریداری شد و با زمینی که از قبل موجود بود، هفت هزار متر مربع زمین آماده واگذاری به حوزه علمیه می باشد.
مدیر آموزش و پرورش نیشابور با تشکر از تلاش های کارشناس حقوقی آموزش و پرورش به جهت پیگیری های لازم در این زمینه، خاطر نشان کرد: مبلغ این زمین از اعتبارات وزارتی جذب و سند مالکیت زمین نیز به نام آموزش و پرورش زده شده است که در روزهای آتی، اقدامات جابجایی و تهاتر با زمین وکیلی ۸ انجام خواهد شد.

حسین مهرآبادی در آخرین روز مدیریت خود در آموزش و پرورش نیشابور گفت: این اتفاق را به عنوان تحفه و هدیه آخرین روز مدیریت خود در آموزش و پرورش نیشابور می دانم و بسیار خوشحالم که با حل این مشکل از مجموعه خداحافظی می کنم.