ممانعت از حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون‌های شورای شهر، غیر قانونی است
ممانعت از حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون‌های شورای شهر، غیر قانونی است
خاتون شرق - نایب‌ رئیس شورای عالی استان‌ها، ممانعت اعضای شورای شهر نیشابور از حضور خبرنگار خاتون شرق در جلسات کمیسیون‌های این نهاد را فاقد وجاهت قانونی دانست.

نایب‌ رئیس شورای عالی استان‌ها، ممانعت اعضای شورای شهر نیشابور از حضور خبرنگار خاتون شرق در جلسات کمیسیون‌های این نهاد را فاقد وجاهت قانونی دانست.

موسی الرضا حاجی‌بگلو در گفتگو با خاتون شرق گفت: این ممانعت نه تنها وجهه‌ی قانونی ندارد بلکه از نظر جایگاه شورای شهر نیز که جمعی از نمایندگان مردم می‌باشد و می‌باید تمام مواضع و گفتگوها و تصمیماتش مو به مو به مردم منتقل شود دارای اشکال است.

وی همچنین تصریح کرد: در هیچیک از مفاد قانون شوراها و سایر قوانین کشور، حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون‌ها و یا جلسات رسمی، منع نشده و این حضور نه تنها مانع قانونی ندارد بلکه ضروری هم هست.

به گفته‌ی حاجی‌بگلو، حضور خبرنگاران که معتمد مردم و نماینده‌ی افکار عمومی هستند در جلسات شورای شهر، نشان دهنده‌ی شفافیت عملکرد این نهاد و اعتماد آنها به مردم است که از نگاه شوراها، محرم همه‌ی رویدادها و وقایع شهر هستند و می‌باید از همه‌ی کنش‌های نمایندگان‌شان در شورا مطلع باشند.

همچنین دبیر کمیته‌ی انطباق قوانین فرمانداری نیز در گفتگو با خاتون شرق گفت: ممانعت از حضور خبرنگاران در جلسات شورا، غیر قانونی است و منعی برای حضور آنها در جلسات وجود ندارد.

علی تابش افزود: البته اگر مسئله‌ به شیوه‌ی تعاملی و رایزنی انجام شود بهتر است چون اگر قرار به چالش باشد آنها می‌گردند و تبصره‌ای چیزی پیدا می‌کنند که مانع حضور نمایندگان رسانه در جلسات شوند.

وی همچنین یادآور شد: البته این موضوع مربوط به وظایف کمیته انطباق قوانین نمی‌شود مگر اینکه مصوبه‌ی شورا باشد که باید به صورت مکتوب به کمیته انطباق منعکس گردد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خاتون شرق که آیا گفته‌ی مسؤول روابط عمومی شورا که از طرف اعضای این نهاد گفت که مذاکرات کمیسیون‌ها محرمانه است، وجاهت قانونی دارد یا نه گفت: خیر، چنین چیزی نیست و تمام جلسات، علنی می‌باشد و نمایندگان رسانه‌ها می‌توانند در جلسات شرکت کنند.

تابش در پاسخ به اینکه جلوگیری از حضور خبرنگار خاتون شرق در جلسات، خود به خود به معنای مصوبه است خاطر نشان کرد: اگر چنین مصوبه‌ای داشته باشند باید به صورت مکتوب به فرمانداری منتقل شود تا مورد بررسی قرار گیرد ولی به طور کلی، چنین مصوبه‌ای خلاف قانون است.