نخستین جلسه مجمع عمومی تعاونی معین اقتصادی روستایی ماروس در نیشابور برگزار شد 
نخستین جلسه مجمع عمومی تعاونی معین اقتصادی روستایی ماروس در نیشابور برگزار شد 
علیرضا نبوی نژاد رئیس اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان نیشابور از برگزاری اولین جلسه مجمع عمومی تعاونی معین اقتصادی روستایی در این اداره خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی خراسان نبوی نژاد گفت: نخستین جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی روستایی،معین اقتصادی روستای ماروس در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان برگزار گردید.

وی افزود: در راستای سیاست های مثلث توسعه اقتصادی مهندس رزم حسینی استاندار محترم و به همت شرکت تعاونی فولادیار بعنوان معین اقتصادی شهرستان، اولین جلسه مجمع عمومی تعاونی معین اقتصادی روستایی ماروس بخش میان جلگه نیشابور برگزار گردید.

وی گفت: معین های اقتصادی بر روی توانمندسازی روستاها در حوزه های مختلف فعالیت دارند و نقش تسهیلگری را در مناطق تحت پوشش بر عهده دارند.

شایان ذکر است در ابتدای جلسه پس  از تشریح اهداف در جهت تشکیل تعاونی روستایی،اساسنامه به تصویب و انتخابات هیأت مدیره و بازرسان برگزار گردید.