نسیم آزادی و رافت اسلامی منجر به آزادی ۲۵۷ زندانی از زندان نیشابور شد
نسیم آزادی و رافت اسلامی منجر به آزادی ۲۵۷ زندانی از زندان نیشابور شد
رئیس اداره زندان شهرستان نیشابور از آزادی ۲۵۷ زندانی با اجرای دستورالعمل های قوه قضائیه از این زندان خبر داد.

محمدرضا رجبی، رئیس اداره زندان نیشابور با اعلام این خبر افزود: بر اساس دستورالعمل های ارسالی ریاست معزز قوه قضائیه در اجرای سیاست های کاهش جمعیت کیفری سازمان زندان ها و تاکید اداره کل زندان های استان، با تعامل مراجع قضایی شهرستان و موافقت اعضای شورای طبقه بندی زندان در سه ماهه نخست سالجاری تعداد ۲۵۷ زندانی از رافت اسلامی برخوردار و از زندان نیشابور آزاد گردیدند.
رئیس اداره زندان شهرستان نیشابور در ادامه تصریح نمود: تعداد ۳۰ زندانی از آزادی مشروط، ۷۵ نفر عفو عمومی منجر به آزادی، ۲ نفر تعلیق مجازات، تعداد ۳۸ نفر از ماده ۱۴ آیین نامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها، ۱۸ نفر بر اساس ماده ۲۱۹ آیین نامه سازمان زندان ها و تعداد ۹۴ نفر نیز مرخصی منجر به آزادی بند ۵ بخشنامه اخیر ریاست معزز قوه قضائیه برخوردار شدند.