نیشابور شهر پایلوت طرح مشارکت جوامع محلی در حفظ ذخایر ژنتیکی می شود
نیشابور شهر پایلوت طرح مشارکت جوامع محلی در حفظ ذخایر ژنتیکی می شود
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان گفت: نیشابور به عنوان شهر پایلوت طرح مشارکت جوامع محلی برای حفظ ذخایر ژنتیکی انتخاب شده و هدف از این طرح تزریق روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی به جوامعی است که در حاشیه عرصه های طبیعی زیست می کنند و معیشت آنان بر مبنای اقتصاد اکولوژیک است.

تورج همتی پنج شنبه در نشست ماهانه و برخط سمن های محیط زیستی استان در شهرستان نیشابوز افزود: عنصر مشارکت، حلقه مفقوده حفاظت از منابع حیاتی است که در صورت بکار گیری صحیح و اصولی می‌تواند جهشی قابل تأمل در حوزه حراست از تنوع زیستی باشد.

وی ادامه داد: این بسته اجرایی مشارکت اجتماعی بر مبنای دانش بومی برای هم افزایی حراست از محیط زیست هستند که تا پایان سال تدوین و به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وی ادامه داد: در حاشیه پناهگاه حیات وحش حیدری و منطقه حفاظت شده رئیسی ۱۴۵ روستا از توابع شهرستان های نیشابور، چناران و طرقبه شاندیز قرار دارند که به دلیل ارتباط ارگانیک این جوامع با طبیعت در صورت افزایش دانسته های مردمی در خصوص ارزش‌های بیولوژیک منابع زیستی، ضمن پیشگیری از مهاجرت های اکولوژیکی، می‌تواند گام بسیار ارزشمندی در اجرای موفق بکارگیری بسته اجرایی جلب مشارکت عمومی در حفظ این دو زیستگاه ارزشمند استانی باشند.

رئیس شبکه تشکل‌های زیست محیطی استان در این جلسه گفت: این مهم با تصور اینکه عموم مردم از سطح آگاهی لازم محیط زیستی برخوردارند، مورد غفلت واقع شده است.

حمید طراوتی افزود: توسعه شبکه های اجتماعی سرانه مطالعه را به شدت کاهش داده و بسیاری از مباحث مطروحه در حوزه های محیط زیست مبنای علمی و پشتوانه تخصصی لازم را ندارد و از این رو لازم است از ظرفیت آموزش و توانمند سازی علمی عمومی برای حفاظت مطلوب محیط زیستی استفاده شود.