وکلای مردم در شورای شهر، انتخاب کنندگان خود را نامحرم می‌دانند
وکلای مردم در شورای شهر، انتخاب کنندگان خود را نامحرم می‌دانند
خاتون‌شرق- عصر دوشنبه‌ی گذشته، هنگامی که خبرنگار خاتون شرق مطابق روال هفته‌های گذشته برای پوشش جلسات کمیسیون‌های شورای شهر به محل شورا رفته بود، اعضای شورای شهر از حضور وی در جلسات ممانعت کردند.

عصر دوشنبه‌ی گذشته، هنگامی که خبرنگار خاتون شرق مطابق روال هفته‌های گذشته برای پوشش جلسات کمیسیون‌های شورای شهر به محل شورا رفته بود، اعضای شورای شهر از حضور وی در جلسات ممانعت کردند.

هفته‌ی پیش از آن نیز، اعضای شورا پیام شفاهی خود مبنی بر عدم حضور خبرنگار خاتون شرق در جلسات کمیسیون‌های شورا را از طریق روابط عمومی این نهاد به خبرنگار گفته بودند اما جانشین مدیر مسؤول خاتون شرق که با سمت خبرنگار در این جلسات حاضر می‌شود، با این استدلال که خبرنگاران طبق قانون در انتشار اخبار آزاد هستند به حضورش ادامه داد اما دوشنبه گذشته، اعضای شورا صراحتا از حضور وی در جلسات شورا جلوگیری کردند.

از آنجا که مهم‌ترین تصمیمات و مباحث مدیریت شهری همچون قراردادها، مناقصات و مزایده‌ها، ترک تشریفات، مصوبات شورا که هیأت تطبیق فرمانداری به آنها ایراد گرفته است، مباحث مهمان‌های انفرادی یا گروهی از مردم شهر که گله‌ها و شکایات خود را مطرح می‌کنند، نامه‌های شهروندان و طرف حساب‌های شهرداری، تصمیمات مالی و سایر موارد بسیار حساس و مهم شورای شهر در جلسات کمیسیون‌ها مطرح می‌شود و به جهت اینکه هیچ منع قانونی برای حضور خبرنگاران در جلسات علنی شورا چه کمیسیون‌ها و چه جلسات رسمی، وجود ندارد خبرنگار خاتون شرق، حسب وظیفه‌ی حرفه‌ای‌اش تصمیم گرفت این جلسات را پوشش دهد و اخباری که طی چهار هفته‌ی گذشته از این جلسات در خاتون شرق منتشر شد، نشان داد که حضور خبرنگار در این جلسات تا چه اندازه‌ در خروجی اطلاعات برای مردم ارزشمند است.

اما به نظر می‌رسد اعضای شورای شهر که خود را نماینده و وکیل مردم می‌دانند ترجیح داده‌اند مباحث مهم و کلیدی خود در مسائل شهر را بدون حضور خبرنگاران با یکدیگر در میان بگذارند و مردم را در تصمیمات خود محرم نمی‌دانند.

نایب رئیس شورای شهر نیشابور در پاسخ به سؤال خبرنگار خاتون شرق مبنی بر اینکه به چه علت از حضور خبرنگاران در جلسات کمیسیون‌ها ممانعت می‌کنید گفت: در این جلسات، مباحث و گفتگوهایی مطرح می‌شود که داخلی است و ممکن است ما با یکدیگر بحث‌های داغ و جنجالی داشته باشیم و حتی با هم درگیر شویم.

محمد کاظم صادقی افزود: لذا صلاح نیست که این مطالب در سطح عموم منتشر شود چون مردم فکر می‌کنند که ما با هم اختلاف نظر جدی در مورد مسائل داریم.

حجت نیرآبادی، رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورا نیز در این مورد به خاتون شرق گفت: شما مصوبات کمیسیون‌ها را به عنوان خبر منتشر می‌کنید در صورتی که ممکن است این مصوبات در جلسه‌ی رسمی تصویب نشود.

این ادعا در حالی است که دست کم در جلسات دو ماه اخیر رسمی این شورا، بیش از ۹۹ درصد مصوبات کمیسیون‌های شورا، بدون فوت وقت و بدون کمترین بحث و جدلی، با اکثریت یا به اتفاق آرا تصویب می‌شود.

رئیس شورای شهر نیز به محض طرح شدن موضوع عدم حضور خبرنگار خاتون شرق، از جلسه خارج شد و تا خروج خبرنگار، به جلسه بازنگشت.

گزارش خاتون شرق حاکی است در جلسات علنی شورا، به جهت اینکه کل جلسه به صورت فایل صوتی تهیه و به گوش مردم می‌رسد، اعضای شورا خیلی رسمی پروتکل‌های جلسات را رعایت می‌کنند و از بحث پیرامون مهم‌ترین مسائل مردم نیشابور بشدت پرهیز می‌کنند چون احساس می‌کنند مطالب واقعی و مباحث جدی نباید در فایل صوتی منتشر شود.

این گزارش می‌افزاید: البته گاهی، لگام بحث و گفتگو از دست اعضای شورا درمی‌رود و گاها از شهردار و مجموعه‌ی شهرداری، انتقاد می‌کنند که گویا انتشار همین انتقادات باعث شده، آنها از ادامه‌ی این بحث‌ها که خیلی مهم و نشان دهنده‌ی واقعیت وضعیت مدیریت شهری است خودداری کنند.

خاتون شرق، به دنبال ممانعت از حضور جانشین مدیر مسؤولش به عنوان خبرنگار در جلسات شورای شهر، این موضوع را از طریق مجاری قانونی پیگیری می‌کند و مسئله را با فرمانداری، هیأت تطبیق قوانین و دادستان در میان می‌گذارد.

همچنین خاتون شرق امیدوار است تا حل این مشکل، بتواند مطالبات و انتظارات افکار عمومی را پاسخگو باشد و ضمن حفظ و حراست از حقوق مردم، مطالب مطروحه در جلسات کمیسیون‌ها که رعایت منافع و مصالح عمومی را در پی دارد و اعضای شورای شهر سعی در پنهان کردن و محرمانه سازی آنها دارند را از طرق منابع خبری خود در اختیار مخاطبان قرار دهد.