پایان دوره آموزشی ۴۶۰ ساعته نازک دوزی خیاطی در زندان نیشابور
پایان دوره آموزشی ۴۶۰ ساعته نازک دوزی خیاطی در زندان نیشابور
به منظور توانمندسازی مددجویان و اشتغال آنان پس از پایان حبس، دوره آموزشی ۴۶۰ ساعته نازک دوزی خیاطی ویژه زندانیان زن اتمام و از مددجویان متقاضی آزمون پایان دوره اخذ گردید.

محمد رضا رجبی ، رئیس اداره زندان نیشابور با اعلام این خبر افزود: در راستای اشتغال و حرفه آموزی زندانیان و توانمندسازی آنان در دوران پس از آزادی، بر اساس تعاملات موجود با مرکز فنی و حرفه ای شهرستان، دوره آموزشی ۴۶۰ ساعته نازک دوزی خیاطی در سال گذشته با حضور متقاضیان در اندرزگاه نسوان برگزار و به دلیل اجرای پروتکل های بهداشتی و عدم اجرای برنامه های اجتماع محور، طی هماهنگی صورت گرفته با مرکز فنی و حرفه ای، آزمون دوره مذکور به سالجاری موکول گردید که با حضور کارشناس اعزامی آن مرکز به زندان آزمون اخذ و ۱۴ نفر موفق به کسب نمره قبولی در آزمون نازک دوزی خیاطی گردیدند.