پیمانکار خدمات شهری زیر تیغ انتقادات
پیمانکار خدمات شهری زیر تیغ انتقادات
جلسه علنی این هفته شورای شهر در حالی برگزار شد که اصلاحیه دفترچه پیمانکار خدمات شهری منطقه دو روی میز اعضای شورا بود و انتقادات تند برخی اعضا از نحوه عملکرد این پیمانکار و نظارت شهرداری را در پی داشت. مردود شدن حسابرسی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری و عدم قرائت متن جوابیه شهردار نیز از دیگر حواشی این جلسه بود.

فاطمه قاسمی

درآمد ۹۰ درصدی شهرداری نیشابور از توسعه شهری

رییس کمیسیون اداری و مالی شورا در یکصد و شصتمین جلسه علنی شورای شهر با اشاره به گزارش درآمدهای ارسالی شهرداری به شورا گفت: گزارش درآمدهای ۸ ماهه سال جاری شهرداری حاکی از این است که ۹۰ درصد درآمدهای پیش بینی شده شهرداری وصول گردیده است.
محمد کاظم صادقی با بیان این که بیشترین کد و ردیف درآمدی مربوط به صدور پروانه های ساختمانی و درآمدهای ناشی از توسعه شهر می باشد اضافه کرد: کد و ردیف درآمدی عوارض نوسازی، عوارض کسب و پیشه و عوارض خدمات از میزان پیش بینی شده کاهش داشته و مقرر شده شهرداری در خصوص دلایل کاهش عملکرد این ردیف های درآمدی گزارشی را به شورا ارسال نماید.
وی تاکید کرد: در ارتباط با فروش اموال غیر منقول از ۸۵ میلیارد تومان تامین اعتبار پیش بینی شده تنها ۲۶ میلیارد تومان وصول شده است هم چنین در بخش وام ها هیچ کدام از ردیف های پیش بینی شده از بانک شهر، بانک رسالت و وزارت کشور وصول نگردیده است.
رییس کمیسیون اداری و مالی شورا با بیان این مطلب که در قسمت هزینه های عمرانی به نسبت بازده زمانی ۸ ماهه ۴۸ درصد وصول شده افزود: احداث و تکمیل بازار روز ایمان در ردیف بودجه عمرانی نبوده و مقرر شده شهرداری مستندات را به شورا ارسال نماید. هم چنین در پارک شهیدبهشتی، ۱۴ معصوم، پارک سه راه خیام و بقیه بوستان های محلی در مناطق کم برخوردار نیشابور هیچ کار عمرانی انجام نشده و نیز در بخش فضای سبز هم ردیف ها کمتر از برآورد پیش بینی شده است. از این رو مقرر گردید صورت ریز ردیف های مذکور جهت دریافت پاسخ به شهرداری ارسال شود.

گزارش حسابرسی سازمان سیما منظر مردود شد

صادقی از مردودی گزارش حسابرسی سازمان سیما منظر خبر داد و گفت: شرکت رایان بهروش پارس گزارش حسابرسی سازمان سیما منظر را در دو سال ۹۴ و ۹۵ مردود اعلام کرده است این در حالی است که گزارش حسابرسی و تفریق بودجه بقیه سازمان های وابسته شهرداری و خود شهرداری نیشابور مورد تایید این شرکت قرار گرفته است.

اصلاح و الحاقیه دفترچه واگذاری خدمات شهری

رییس کمیسیون خدمات شهری شورا جمع بندی لایحه اصلاح دفترچه پیمان شرکت سبز زیور را قرائت نمود و گفت: علیرغم تصویب دفترچه پیمان توسط شورا در دو سال گذشته اکنون نیاز است که دفترچه پیمان شرکت سبز زیور در مواردی از قبیل افزایش نیروی انسانی، افزایش ماشین آلات و نیز مسائل رفاهی کارکنان شرکت سبز زیور مجدد بررسی شود. این لایحه جهت حسابرسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد.

هیچ کدام از وعده های شهردار محقق نشد

صادقی در واکنش به لایحه اصلاح دفترچه پیمان شرکت سیز زیور گفت: هیچ کدام از وعده ها و در باغ سبزهای شهردار جهت واگذاری کلیه امور به بخش خصوصی محقق نشده ونقایص فراوانی در صورت وضعیت ها، دستور کارها، و فرم های پیوست جرائم وجود دارد. که نبایستی چک سفید امضا به شهردار بدهیم که به سرنوشت تفویض اختیار پروژه های عمرانی دچار نشویم.
وی با بیان این که بعد گذشت دوسال از پیمان هنوز ساختار اداری خدمات شهری نامناسب است ادامه داد: در این دوسال ۳ معاون خدمات شهر و ۴ سر ناظر عوض شدند که حاکی از اعمال سلیقه می باشد. این در حالی است که شهردار خودش را نتخصص خدمات شهری می داند!! بی هیچ نوآوری و تغییر رویه در خدمات شهری رییس کمیسیون اداری و مالی افزود: قرار بود بعد از ۳ ماه اصلاحیه انجام شود نه بعد از گذشت دو سال. دستر کارهایی هر ماهه شهردار رقم های متفاوتی دارد که به جهت نوع دستور کار، مبلغ و مناسبتی که داده شده است باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.

آدم مفت خوری به نام نیروی سد معبر

صادقی عنوان کرد: : ما موضوع افزایش تعداد نیروهای سد معبر را چندین بار مطرح کردیم که گفتند: این ها یک عده آدم مفت خور هستند. و همین ۶ نفر کافی است از همان زمان تا کنون مرتب این تعداد به عنوان دستور کار بوده و ما یک و نیم برابر به پیمانکار اضافه دادیم.
وی در ادامه افزود: اگر این تعداد کم بود چرا همان زمان اصلاح نشد که هم پولی هزینه نشود و هم یکعده متهم به تنبلی و بیکاری نشوند. در بحث افزایش ماشین آلات هم زمانی که کارگران خدمات شهری اعتراض کردند که این تعداد کم است! آقایان گفتند: این تعداد کافی است. ما ام به استناد گفته آقایان کارگران را سرزنش و متهم به حرف مفت زدن کردیم. در صورتی که اگر واقعیت داشت باید در همان ماه سوم اصللح می شد.

شهر گران اداره می شود

وی عنوان کرد: در بیشتر موارد دفترچه با صورت وضعیت ها مطابقت ندارد که حاکی از عدم دقت شهردار و معاونینش در صورت وضعیت ها می باشد. از این رو تمام اسناد مالی، صورت وضعیت ها و فرم های دستور کار را باید بررسی کنیم و شهردار گزارش جامع و مستندات مالی از میزان درآمد و هزینه از شهرداری را باید ارائه نماید. تا صحت ادعای شهردار مشخص شود. که شهر در گذشته با چه مبلغی اداره می شد و اکنون چگونه است.

عدم قرائت جوابیه شهردار در خصوص انتقادهای اخیر

رییس پنجمین دوره شورای شهر شهردار گفت: شهردار در خصوص عرایض هفته گذشته محمد کاظم صادقی پاسخی را به شورا ارسال کردند که باید قرائت کنیم. رییس کمیسیون اداری و مالی شورا گفت: قرار نیست هر عضو شورا در مورد موضوعی اظهار نظر کند، شهردار ۴ صفحه پاسخ بدهد. زرندی در واکنش به سخنان صادقی تذکر داد که ما باید چالش ها را به حداقل رسانده و از تنش ها دوری کنیم. اعضا شورا نظرشان را در خصوص قرائت این نامه بیان کنند. صادقی با بیان این که من روحیه شما را می شناسم اما بنده عضو تملق و چابلوسی نیستم اضافه کرد: شهردار هفته آینده بیایند با هم صحبت کنیم. اینکه من ۳ دقیقه صحبت کنم و شهردار چند صفحه پاسخ بدهد اشتباه است. ضمن این که من از شهردار اسمی نبردم!
او مدعی العموم کارکنانش است؟ مقرر شد شهردار هفته آتی در جلسه شورا به طور شفاهی توضیحاتش را ارائه نماید.