یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳ Sunday, 16 June , 2024
بایگانی‌های ازدیداد جمعیت - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
حذف غربال گری و تلاش های ناکام برای ازدیاد جمعیت ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
رکورد کاهش زاد و ولد در نیم قرن اخیر

حذف غربال گری و تلاش های ناکام برای ازدیاد جمعیت

یک سال پیش بود که توییت ملیندا گیتس، همسر بیل گیتس مشهور که البته خودش نیز از بابت تلاشش برای حمایت از زنان و کودکان و فعالیت های حقوق بشری مشهور است، موضوع بحران زاد و ولد و کاهش عجیب جمعیت در ایران را این بار جهانی کرد. «ملیندا گیتس» با تویتی که حاصل یک پژوهش بود تقریبا بیشتر کارشناسان حوزه جمعیت در جهان را متوجه ایران کرد.