جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 21 June , 2024
بایگانی‌های تغییر کاربری - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تهدید جانی شدم ۱۷ شهریور ۱۳۹۹
مدیر جهاد کشاورزی نیشابور

همزمان با برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز تهدید جانی شدم

مدیر جهاد کشاورزی نیشابور گفت: از ابتدای امسال ۷۰ مورد مجوز تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز از طرف دادستانی داشته ایم که بیشتر موارد هم وارد فاز اجرایی شده که در مواردی حتی خودم تهدید جانی شده ام.