شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳ Saturday, 25 May , 2024
بایگانی‌های جمعیت شناسی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
افزایش آمار زنان سرپرست و تنها ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

افزایش آمار زنان سرپرست و تنها

تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور طی یک دهه گذشته 27 درصد افزایش یافته و در این میان، تعداد زنان خودسرپرست که به تنهایی زندگی می کنند هم 40 درصد بیشتر شده است. اتفاقی که از یک سو می تواند چندان نگران کننده نباشد و آن را یک رخداد جمعیتی طبیعی قلمداد کرد اما از سوی دیگر با غفلت از الزامات حمایتی مناسب، می تواند آسیب ها و بحران هایی را به همراه داشته باشد.