یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۳ Sunday, 19 May , 2024
بایگانی‌های خانه های قدیمی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
عدم توجه به خانه های قدیمی مساوی با از بین رفتن بخشی از شناسنامه  فرهنگی و هویت تاریخی نیشابور ۲۹ فروردین ۱۳۹۹

عدم توجه به خانه های قدیمی مساوی با از بین رفتن بخشی از شناسنامه فرهنگی و هویت تاریخی نیشابور

شرایط زیست‌محیطی و جغرافیایی، نیازهای کاربردی، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی، اوضاع اقتصادی بانی بنا و امکانات و مصالح در دسترس، از عوامل تأثیرگذار در معماری است.