شنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۳ Saturday, 25 May , 2024
بایگانی‌های خشکسالی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
ابر چالشهای مدیریت منابع آب کشور و راهکارهای عبور از آن ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

ابر چالشهای مدیریت منابع آب کشور و راهکارهای عبور از آن

خاتون شرق - به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه آب و محیط زیست، وضعیت منابع آب، خاک، انرژی و محیط زیست کشور مان ایران در دهه های اخیر متاثر از مولفه هایی چون الف)-جبر جغرافیا نظیر واقعیتهای اقلیمی و منطقه ای ( قرار گیری بر روی نوار خشک و نیمه خشک زمین) و ب)- محدودیتهای نظری حاکم بر جوامع انسانی نظیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده و به شدت تحت فشار قرار گرفته است.