یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024
بایگانی‌های خیابابن خبرنگار - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
کارنامه شهردار نیشابور در ترازوی شورای شهر ۲۱ مهر ۱۴۰۲
تقاطع شهید جعفری و عدالت به نام خبرنگار نامگذاری شد

کارنامه شهردار نیشابور در ترازوی شورای شهر

خاتون شرق - شصت و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر نیشابور با هفت دستور کار برگزار شد.