سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 July , 2024
بایگانی‌های دادگستری - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
نگاهی مجازات های تکمیلی با توجه به تفسیر به نفع متهم ۱۲ مرداد ۱۴۰۲

نگاهی مجازات های تکمیلی با توجه به تفسیر به نفع متهم

خاتون شرق - یکی از چالش های فراروی مراجع قضایی همواره تأدیب هدفمند و موثرمجرمان است. گاهاً پیش می‌آید که مجازات ذکر شده در قوانین موضوعه کفایت حداکثری برای ندامت و نیز جلوگیری از وقوع مجدد جرم توسط مجرم را نمی‌کند.