سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 July , 2024
بایگانی‌های دانشجویان - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
نه ما می‌فهمیم آنها چه می‌گویند نه آنها می‌فهمند ما چه می‌گوئیم ۱۱ آذر ۱۴۰۱

نه ما می‌فهمیم آنها چه می‌گویند نه آنها می‌فهمند ما چه می‌گوئیم

سعید صفارائی / با بازجوی اصلی یک عده که در اغتشاشات دستگیر شدند صحبت کردم، گفت "یک عمر از آدم‌های درشت سیاسی بازجویی کردم، سخت‌ترین بازجویی به چندصد نفری مربوط است که از کف خیابان بودند، نه من می‌فهمم آنها چه می‌گویند نه آنها می‌فهمند من چه می‌گویم".