سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 July , 2024
بایگانی‌های راهکارهای اساسی - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
 کارآفرینی اجتماعی گامی فراتر از کارآفرینی اقتصادی ۲۹ اسفند ۱۴۰۲

 کارآفرینی اجتماعی گامی فراتر از کارآفرینی اقتصادی

می توان مشکلات جامعه را شناسایی کرد و با بهره‌گیری از متدها و روشهای علمی نسبت به اولویت‌بندی آنان اقدام شود