یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024
بایگانی‌های رشته های جدید - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
بهداشت و درمان؛ پرده ای دیگر از تبعیض بر نیشابور ۰۷ آبان ۱۳۹۹

بهداشت و درمان؛ پرده ای دیگر از تبعیض بر نیشابور

ارتقاء شبکه بهداشت و درمان شهرستانها به دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی منجر به توسعه کیفی و کمی انکار ناپذیر خدمات بهداشتی و درمانی می شود.