سه شنبه, ۲ مرداد , ۱۴۰۳ Tuesday, 23 July , 2024
بایگانی‌های زباله گاه - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
زخم ۳۰ساله زباله‌گاه بر پیکر نیشابور ۲۰ دی ۱۴۰۰

زخم ۳۰ساله زباله‌گاه بر پیکر نیشابور

امروز موضوع ‌پسماند یک چالش جدی در حوزه زیست‌محیطی و اجتماعی است که هزینه‌های زیادی را جهت مدیریت و دفع زباله‌های تولیدی به کشور تحمیل می‌کند.

تاخیر در اجرای طرح زباله گاه جدید نیشابور موجب خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری می شود ۲۲ مهر ۱۳۹۹

تاخیر در اجرای طرح زباله گاه جدید نیشابور موجب خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری می شود

مدير كل دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی گفت: هر روزی كه اجرای طرح زباله گاه جديد نیشابور به تاخير بيفتد انباشت زباله بسيار زيادی در زباله گاه فعلی نيشابور که فاقد مجوزهای زيست محيطی است خواهيم داشت و موجب خسارات زیست محیطی جبران ناپذیری می شود.