یکشنبه, ۲۴ تیر , ۱۴۰۳ Sunday, 14 July , 2024
بایگانی‌های سفالگری - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
نیشابور شهر تمدن های کهن ۰۷ آبان ۱۴۰۲
محله‌های نیشابور در آیینه تاریخ (بخش بیست و یکم) هیاهوی دروازه ی شیردار

نیشابور شهر تمدن های کهن

خاتون شرق - درودهای فراوان بر همشهریان فرهیخته نیشابوری در ادامه مطالب گذشته رسیدیم به ابتدای کوچه شیردار که مفصلا برای حساسیت موقعیت اقتصادی آن و همسایگی اش با دروازه عراق و مجاورت آن با بازار سرپوش توضیح دادیم ، از کارخانه تجاری روغنگیری زهدی ها نوشتیم و از عبدالغفور قهوه چی ...