پنج شنبه, ۳۱ خرداد , ۱۴۰۳ Thursday, 20 June , 2024
بایگانی‌های مطالبه بازنشستگان - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
زرنگ بازی تامین اجتماعی! ۲۱ فروردین ۱۴۰۰

زرنگ بازی تامین اجتماعی!

3.6 میلیون بازنشسته تامین اجتماعی منتظر بودند با مشاهده اولین فیش حقوقی سال 1400، لبخندی بر گوشه لب‌هایشان بنشیند و با افزایش حقوق سالانه و اجرای مرحله دوم همسان‌سازی، تغییر محسوسی در حقوق‌هایشان مشاهده کنند؛ اما آن‌چه از دیروز مشاهده کرده‌اند، با وعده و وعیدهای قبلی و فرمول‌های توافقی تناسبی نداشت.