جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 21 June , 2024
بایگانی‌های معتمدیان - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
مرکز توان‌بخشی معلولین جسمی و حرکتی روزانه در نیشابور به بهره برداری رسید ۲۳ مهر ۱۴۰۰
با حضور مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی

مرکز توان‌بخشی معلولین جسمی و حرکتی روزانه در نیشابور به بهره برداری رسید

مرکز توان‌بخشی و توانمندسازی معلولین جسمی و حرکتی روزانه در نیشابور در خانه فرزندان امام رضا(ع) ۱۷ شهریور این شهر با حضور استاندار و مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی به بهره برداری رسید.