جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 21 June , 2024
بایگانی‌های مهندسی انتخابات - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
شائبه مهندسی انتخابات با اقدامات محدود کننده صداوسیما ۰۵ مرداد ۱۴۰۲
ارکانی هشدار داد:

شائبه مهندسی انتخابات با اقدامات محدود کننده صداوسیما

خاتون شرق - اقدام صدا و سیما برای محدودسازی حضور نمایندگان در برنامه‌های تلویزیونی شائبه مهندسی انتخابات را ایجاد می‌کند.