یکشنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۳ Sunday, 16 June , 2024
بایگانی‌های میرزا داوود - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
اربـاب غـایب ۲۲ دی ۱۴۰۲
چهره‌یِ نیشـابور دوره‌یِ مظفـری از دیده‌یِ سفرنامه‌یِ میرزاداود وزیر وظایف  (بخش سوم: متن سفرنامه، در اقلیم نیشابور)

اربـاب غـایب

خاتون شرق - چنانکه در بخش‌های پیشین گفته شد سفرنامه میرزاداود حسینی، گزارش سفر حج وی به 1322 قمری است او در راه بازگشت از سفر خویش، در ولایت نیشابور اقامت گزیده، با بزرگان نیشابور دیدارهای داشته و به امور املاکش در چند روستا رسیدگی نموده است. در اینجا به بازخوانی بخش نیشابوری سفرنوشت میرزاداود می‌پردازیم.

اربـاب غـایب (بخش دوم: برداشت‌هایی از سفرنامه‌یِ میرزا) ۱۵ دی ۱۴۰۲
چهره‌یِ نیشـابور دوره‌یِ مظفـری از دیده‌یِ سفرنامه‌یِ میرزاداود وزیر وظایف

اربـاب غـایب (بخش دوم: برداشت‌هایی از سفرنامه‌یِ میرزا)

خاتون شرق - «ارباب غایب» -که عنوان اصلی جستار سه‌بخشی‌مان را به خود اختصاص داده- و در دیباچه بخش نخست نیز از آن سخن رفت، پرده‌ای بنیادین در نوشتار پیش روست. در این بخش، نقش میرزاداود به عنوان زمیندار یا ارباب غایب را در پیش نگاه خواهیم نهاد و در پرده‌ای دیگر؛ به بازشناسی حکومتگران و چند تن از سرشناسان نیشابور که سفرنامه از آنها نام برده خواهیم پرداخت و در پایان، نگاهی به اسباب و مخاطرات سفرهای نیشابوریان در روزگار میرزاداود خواهیم داشت.

ارباب غایب (بخش نخست: میرزاداود در مسیر نیشابور) ۱۳ دی ۱۴۰۲
چهره‌یِ نیشـابور دوره‌یِ مظفـری از دیده‌یِ سفرنامه‌یِ میرزاداود وزیر وظایف

ارباب غایب (بخش نخست: میرزاداود در مسیر نیشابور)

خاتون‌شرق - ارباب غایب یا مالک غایب، زمینداری است که در جایی دور از املاکش زندگی و فعالیت می‌کند. او رسیدگی به امور زمین‌هایش را به مباشرانی می‌سپارد و این موضوع، در نظام ارباب-رعیتی قدیم، ماجراهای خاص خود را به همراه دارد.