جمعه, ۱ تیر , ۱۴۰۳ Friday, 21 June , 2024
بایگانی‌های وام کشاورزان آسیب دیده - نشریه فرهنگی اجتماعی خاتون شرق
وام کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی استمهال می‌شود ۲۹ آبان ۱۴۰۰
نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس

وام کشاورزان آسیب دیده از خشکسالی استمهال می‌شود

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: وام کشاورزانی که از خشکسالی آسیب دیده‌اند استمهال شده و می‌توانند طی سه سال آن را بازپرداخت کنند.