اعتراض نمازگزاران درودی به انتخاب شهردارزن
اعتراض نمازگزاران درودی به انتخاب شهردارزن
در پی تصمیم ۴ عضو شورای شهر مبنی بر انتخاب یک خانم برای تصدی شهرداری شهر در رود نمازگزاران این شهر پس از اقامه نماز جمعه ضمن امضای تومار به این تصمیم اعتراض کردند.

نمازگزاران جمعه پس از اقامه نماز در حالیکه تومار اعتراض خود نسبت به تصمیم شورای شهر را امضا می‌کردند با شعارهای« ما اعتراض داریم, شهردار زن نمی خواهیم» و شعارهای علیه دخالت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این موضوع سر دادند و خواستار انعکاس اعتراض خود از طریق رسانه های کشور وپیگیری مسئولان در این موضوع شدند.
اعضای شورای اسلامی شهر دررود در آخرین جلسه خود خانم مجردی دارای دکترای گردشگری وبدون سابقه شهرداری را برای سمت شهرداری این شهر انتخاب کردند.
در این جلسه «سید محمد موسوی عمادی» رئیس شورای شهر در اعتراض به این انتخاب از سمت خود استعفا و افزود: به عنوان یک عضو شورا ادامه فعالیت می دهم.
وی تصریح کرد: در جلسه شورای اسلامی پس از اینکه موضوع انتخاب یک خانم به عنوان شهردار دررود مطرح شد بنده مخالفت کردم.
وی افزود:هنگامی که اصرار دوستان براین موضوع را دیدم به دو عضو شورا گفتم چون برای ریاست شورای شهر به من رای دادید، با اعلام استعفا رای شما را پس میدهم و به عنوان یک عضو عادی در شورای شهر باقی می مانم اما در مخالفت با انتخاب خانم به عنوان شهردار دررود مخالفت جدی دارم نمی خواهم به عنوان رئیس شورای شهر این مسئولیت ( انتخاب خانم)را بپذیرم عواقب آن به عهده افرادی است که به این موضوع ورود می‌کنند
در همین حال سید احمد موسوی نیا عضو اسبق شورای شهر گفت: ممکن است انتخاب یک خانم به لحاظ قانونی مانعی نداشته باشد اما عرف شهر این موضوع را نمی پذیرد.
شهر دررود دارای سابقه‌ای فرهنگی، مذهبی و علمای زیادی در این شهر سکونت داشته اند و بیش از ۹۰ شهید به نظام اسلام تقدیم شده بنابراین طرح این موضوع در این شهر به مصلحت نیست.

یک منبع آگاه گفت: مصوبه تک برگی شورای شهر دررود برای انتخاب شهردار به صورت غیررسمی به فرمانداری ارسال شده است.
وی افزود: علاوه بر این مصوبه، دو برگ دیگر مصوبات نیز در خصوص پذیرش استعفای ریاست شورا و انتخاب رئیس جدید نیز همراه مصوبه انتخاب شهردار بوده است که بدون سربرگ ممهور به مهر و امضای رئیس شورای شهر ارسال شده و دیگر ضمائم ضروری مصوبات نیز ارسال نشده است.
او گفت: در بررسی مصوبات انتخاب شهرداران در صورت واجد شرایط بودن گزینه پیشنهادی از حیث شرایط، موضوع در شهرستان تایید خواهد شد.
این مقام مسئول که نخواست از وی نام برده شود افزود: احراز تخصصی شرایط شهردار منتخب و سوابق مدیریتی در استانداری مورد بررسی و استعلام خواهد بود و کمیته احراز صلاحیت مستقر در استانداری خراسان رضوی تایید یا رد شهردار منتخب رابه شورای شهر ابلاغ می کند.